รพ.ระนองจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุน จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคเลือดสมอง และซื้อเครื่องมือแพทย์

รพ.ระนองจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุน จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคเลือดสมอง และซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในหอผู้ป่วยโรคเลือดในสมอง ได้เงินกว่า 3,000.000 บาท
ที่วัดสุวรรณคีรี วิหารพระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมือง จ.ระนอง คณะของนายม้วน วชิรปาทีกุล ประธานอุปถัมภ์ นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการ รพ.ระนอง นายแพทย์กำพล ลิ่มทองนพคุณ รอง.ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน ภาระกิจด้าน ปฐมภูมิ นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน รักษาการ ผอ.ฝ่ายการพยาบาลรพ.ระนอง และนางสาว วณิชา ลิ่มศิลา พยาบาลวิชาชีพ รอง.หัวหน้าตึกคนไข้นอก เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในครั้งนี้

 
นายแพทย์ อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.ระนอง กล่าวว่า ตนขอ กราบขอบคุณ พระระณังคทุณีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัด ระนองที่ให้ความเมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ในเขต จังหวัดระนองทุกรูปพร้อมด้วย เจ้าหน้าฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยายาล เจ้าหน้าที่ และ พนักงานทุกคน ของ รพ. ระนอง คหบดี พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ฯ เนื่องจากโรงพยาบาลระนอง ยังขาดหอผู้ป่วย และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการให้การรัษาพยาบาล คนไข้โรคหลอดเลือดสมอง โรคนี้หากเกิดขึ้นกับคนไข้ จะต้องได้รับการ รักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที

เพื่อลดการสูญเสียและ พิการ ทางร่างกาย ของคนไข้ การทอดผ้าป่า มหากุศล ในครั้งนี้ได้เงินกว่า 3,000.000 บาท ขอบคุณ แชมป์ ชนาธิป ดาราเลือดเนื้อเชื้อไขชาวระนอง ซึ่งมีจิตเป็นกุศล ได้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาล จ.ระนองขอบคุณ ทุกท่านที่ทำอาหารมาออกโรงทาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหารกว่า 30 ชนิด อิ่มท้องกันถ้วนหน้า ในงานทอดผ้าป่ามหากุศลใน ครั้งนี้ผอ.รพ.ระนองกล่าวในที่สุด