นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบัน ได้แก่พิธีไหว้สักการะศาลประจำวิทยาลัยฯ การถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวให้โอวาทกับคณะผู้บริหารว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของทุกคนต้องปรับเปลี่ยนในลักษณะของNew Normal แม้กระทั่งงานประเพณีต่างๆ จึงขอให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง , การดูแลครอบครัวให้อบอุ่น และการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวเปิดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์กับนักเรียน นักศึกษาโดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยที่เด็กและเยาวชนจะค้องสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้จนถึงเยาวชนรุ่นหลังตลอดไป การจัดงานสงกรานต์ปีนี้ต้องเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19กันอย่างเคร่งครัด โดยงดกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม รถหรือขบวนแห่ คอนเสิร์ต เต้นรำ และกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัวให้จัดในบริเวณที่พักอาศัย มาตราการทางสาธารณสุขที่ต้องปฎิบัติคือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน, สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ,ล้างมือบ่อยๆ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ .