วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 15

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุม

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามห

Read more

นครปฐม อนุโมทนาบุญกับ น้ำดื่มบุญ ในปีที่ผ่านมาสนองงานคณะสงฆ์และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4,307 โหล

นครปฐม อนุโมทนาบุญกับ น้

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ 2

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงาน

Read more

นครปฐม วัดไผ่ล้อมลงนะหน้าทองทุกวันเสาร์‘นะเมตตาม้วนโลก’ทุกวันอาทิตย์ สวดสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

นครปฐม  วัดไผ่ล้อมลงนะหน

Read more

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ใส่ใจทุกรายละเอียดถึงแม้แดดจะร้อนเพียงไหนคุมงานการบูรณศาลาหลวงพ่อพูล

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝน เจ้า

Read more

นครปฐม เครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานมอบป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ 2019 ให้รพ.สต. ทั้ง 22 แห่ง

เครือข่ายโรงพยาบาลสามพรา

Read more

นครปฐม เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนำน้ำดื่มบุญจำนวน 400 โหลสนับสนุนในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 46 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 25

Read more

พช. ชวนเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเครือข่ายและสร้างความรักความสามัคคี

พช. ชวนเอามื้อสามัคคี โค

Read more