นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1การประกวดภาพ banner

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพ banner ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมกับ U2T
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพ banner ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมกับ U2T โดย รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาลัย) หรือ (U2T) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม