สุโขทัย   ชุดกู้ภัยซีพีออลล์ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

สุโขทัยชุดกู้ภัยซีพีออลล์ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม จากนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย สำนักประสานรัฐกิจ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และนางสาวกุสุมา อุดมเกตุ ผู้จัดการฝ่ายมณฑล RN โดยจัดข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มจำนวน3,000ขวด และไข่ไก่ 3,000ฟอง โดยนายสมภพ ตะราษี กล่าวว่าทีมกู้ภัยใช้เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำสิ่งของ น้ำดื่มเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะนำถุงยังชีพเข้าไปให้ครอบครัวที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้

การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมกู้ภัยจากศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างเต็มกำลัง ด้านประชาชนที่มารับสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มต่างขอบคุณทีมงานกู้ภัยจากซีพีออลล์ที่เสียสละ ช่วยเหลือประชาชนและสังคมในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม และในวันนี้ทีมงานกู้ภัยยังได้จัดส่งข่าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับเทศบาลจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย .