นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท ศูนย์บ้านไร่ จ.ราชบุรี รวมตัวกันร้องยุติธรรมจังหวัดสถาบันแจ้งเลิกเคว้งไม่ได้วุฒิการศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

พมจ.ปทุมธานี ร่วมอำเภอธัญบุรี เปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

พมจ.ปทุมธานี ร่วมอำเภอธั

Read more

กอ.รมน.ประจวบฯ จัดทำโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดอง ประชาชน และ เยาวชน ในพื้นที่ทับสะแก

กอ.รมน.ประจวบฯ จัดทำโครง

Read more

บุรีรัมย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สร้างการมีอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

บุรีรัมย์   สถานพินิจและ

Read more

อุบลราชธานี หนึ่งล้อสืบสานศิลป์อีสานโรงเรียนบ้านโนนจิก เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล โครงการรวมน้ำใจเพื่อการศึกษา

หนึ่งล้อสืบสานศิลป์อีสาน

Read more

ตรัง ชาวบ้านโล่งใจหลังจากที่ผลตรวจเลือดนักท่องเที่ยวจีน ที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นลบ

ประชาชนชาวตรัง โล่งใจหลั

Read more