นครปฐม คณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและผู้ว่าฯ อัญเชิญตราตั้งพระราชทาน“พระครุฑพ่าห์” ขึ้นประดิษฐานที่ห้างเซ็นทรัลนครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐ

Read more

นครปฐม เซ็นทรัลพัฒนา แถลงข่าว30มี.ค.นี้เปิด‘เซ็นทรัล นครปฐม’ความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ใหญ่ที่สุดในตะวันตก

เซ็นทรัลพัฒนา แถลงข่าว 3

Read more