พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มทร.โกสินทร์น้อมนำถวาย ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช

Read more