เชียงใหม่ ดื่มน้ำสาบานตนพิทักษ์ป่า

ดื่มน้ำสาบานตนพิทักษ์ป่า
29 พฤษภาคม2567
ในวันที่28พฤษภาคม2567 ทางอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา นำโดย นาย มัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ทุกนาย ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และดื่มน้ำมนต์สัตย์ปฏิญาณ (ดื่มน้ำสาบานตน) เพื่อปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โดยมีท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงเป็นผู้ทำพิธีปลุกเสกน้ำสาบานตน ที่ลานเอนกประสงค์ ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เพื่อให้ผู้ทำงานทุกคนได้สำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องทำการดูแลรักษาผืนป่าที่นับวันจะลดลงเรื่อยๆ เพราะมีคนลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือพืชเชิงเดี่ยว ที่มีการทำลายมากขึ้นทุกวันโดยมีหลายแห่งที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาดูแลอยู่ ถึงสองจังหวัด สามอำเภอคืออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ในการที่ทางนาย มัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผามารับหน้าที่แล้วได้สำรวจพื้นที่แล้วพบเห็นการลุกเข้าทำลายป่าไม้จำนวนมาก หลายพื้นที่ จึงได้นำเจ้าหร้าที่ทุกคนตลอดจนถึงตัวเองเข้าทำการสาบานตนและร่วมดื่มน้ำสาบานตนซึ่งใครที่ทำการหาผลประโยชน์เข้าหาตนเองจะโดยการหาช่องทางต่างๆที่ทำให้มีการทำลายป่าก็จะมีอันเป็นไปทั้งตัวเขาเองตลอดจนครอบครัวจะพบแต่ภิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และอาจจะจบชีวิตที่ไม่ดี เพราะทุกคนได้เข้าร่วมสาบานตนจะร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ถาวรตลอดไปเพื่อใก้ผืนป่าเป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ตาน้ำเป็นแหล่งสร้างน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วยังทำการประกอบอาชีพในด้านกสิกร กสิกรรม ทางด้านการเกษตรเพื่อนำผลิตผลส่งขายสร้างรายได้อย่างถาวร อยุ่ดีกินดีถ้วนหน้า เป็นมิติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่ออนุรักษ์พร้อมพิทักษ์ป่าต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่