มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดวิทยากรสายแพทย์รณรงค์รับมือ COVID -19

มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพ

Read more

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทำอาชีพเสริมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษ

Read more

คณะเยาวชนไทย ต่อยอดความรู้แก่เยาวชนตรัง หลังเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 46

คณะเยาวชนไทย ต่อยอดความร

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญ “ร่วมบุญ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญ

Read more