ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา พร้อมใจกันทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแ

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่อสม.แก่นนำจิตอาสาเรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลางและรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความ

Read more

กาญจนบุรี หารือการแก้ไขปัญหาช้างป่า เตรียมขุดลอกคูกั้นช้างเดิมที่ตื้นเขินและปรับปรุงรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า

กาญจนบุรี   หารือการแก้ไ

Read more

กรมการท่องเที่ยวสานฝันผู้พิการและผู้สูงอายุพาเที่ยวจ.ราชบุรีท่องเที่ยวสร้างสรรค์สานฝันเพื่อคนทั้งมวล  

กรมการท่องเที่ยวสานฝันผู

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์ขานรับนโยบายรมว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.)เร่งดันกลไก CWIE

มทร.รัตนโกสินทร์ขานรับนโ

Read more