สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ

Read more

นครปฐม  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสามพรานลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง.

นครปฐม  กลุ่มงานเวชปฏิบั

Read more

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง จัด“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งอำเภอ”

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวั

Read more

อุบลราชธานี   คณะกรรมการมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ลงพื้นที่ อำเภอสำโรง สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น

อุบลราชธานี   คณะกรรมการ

Read more