นครปฐม นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฉีดวัคซีน โควิด-19 ของอำเภอสามพราน 

นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฉีดวัคซีน โควิด-19 ของอำเภอสามพราน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฉีดวัคซีน โควิด-19 ของอำเภอสามพราน พร้อมด้วย พ.ต.อ.กัมปนาท  ณ วิชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว  พ.ต.อ.ทรงวุฒิ  เจริญวิชยเดช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสามพราน  ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงและใก้ลชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งบรรยากาศโดยรวมคงมีผู้ที่มีรายชื่อเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทยอยกันเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทางโรงพยาบาลสามพราน ได้รับวัคซีนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมาจำนวน 280 dose

โดยจะแบ่งฉีดเป็นสองชุด ที่ฉีดวัคซีน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และบุคลากรทางการแพทย์ ในชุดที่สอง จะฉีดให้กับ นายอำเภอสามพรานและ รวมถึงกลุ่มที่ต้องออกไปสัมผัสประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโควิด-19  ในส่วนของผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวานนี้จากการสอบถามเจ้าหน้ายังไม่พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนเลย คงใช้ชีวิตได้ตามปกติ