อยุธยา ซ้อสมทรง นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาแถลงนโยบายการบริหารงาน8ด้าน

ซ้อสมทรง นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาแถลงนโยบายการบริหารงาน8ด้าน
เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2546 มีนายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ส.อบจ.วังน้อย ทำหน้าที่ประธานสภา กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแจ้งรับรองผลการประชุม ครั้งแรก วันที่ 16ก.พ.2564 ที่ผ่านมา
จากนั้น นาง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แถลงแถลงนโยบายการบริหารงาน 8 ด้าน


1.นโยบายด้านการเมือง บริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอวประชาชน พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 5.นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว 6.นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ 7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า สำหรับนโยบายทั้ง 8 ด้าน ที่ได้ทำการแถลง เป็นนโยบายที่ได้รับหาเสียงเอาไว้ และรับฟังปัญหา ข้อเรียกร้องจาก พี่น้องประชาชน มาร่างเป็นนโยบาย โดยจะเร่งดำเนินการตามแผนนโยบายเรื่องเร่งด่วนก่อนโยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา