สมุทรปราการ   พิธีวางศิลาฤกษ์เตรียมสร้างบริษัทรับกระจายสินค้าทางอากาศไทยจีนแห่งใหม่

สมุทรปราการ   พิธีวางศิลาฤกษ์เตรียมสร้างบริษัทรับกระจายสินค้าทางอากาศไทยจีนแห่งใหม่ใกล้สุวรรณภูมิ
***** เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พันตำรวจตรี ด็อกเตอร์ ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ โภคิน พลกุล อดีตประธานผู้แทนราษฎร์ไทย ได้เดินทางมายังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท Global Port (GPI ) International Logistics Group หรือ GPI ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าภาคพื้นดินและทางอากาศระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งมีการก่อสร้างอยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของที่มีความสูง 4 ชั้น ที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีมิสเตอร์ หลัว เฉิงจง คณะกรรมการบริษัท Global Port (GPI ) International Logistics Group หรือ GPI ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจขนส่งข้ามชาติทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน โดยได้มีการเชิญพราหมณ์ มาทำการการประกอบพิธีการอัญเชิญเทพมาประกอบพิธีการขอขมาต่อสถานที่และบวงสรวงเจ้าที่ เพื่อให้ธุรกิจมาความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง และมีการจุดประทัดหมื่นนัดเพื่อเป็นการเคารพเจ้าที่และแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะมีการแสดงเชิงสิงโต ซึ่งมีความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมี อิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลโชคลาภมาให้ คอยช่วยปกป้องและปัดเป่าโพยภัยต่าง ๆ ไม่ให้มารังควานผู้คนได้ และเชื่อกันว่าผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโต จะมีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคล


*****การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศการบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือการดำเนินการพิธีการศุลกากร จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและกระบวนการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ การขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งมี ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ซึ่งในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำการขนส่ง มีความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เช่น ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสียทำให้ธุรกิจเสียหายได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ มีความสะดวกสบาย ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


*****มิสเตอร์ หลัว เฉิงจง คณะกรรมการบริษัท Global Port (GPI ) International Logistics Group หรือ GPI ได้กล่าวว่า บริษัท GPI ของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ 2012 ได้เข้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เดิมที่ชื่อ CTXE คือการขนส่งไทยจีน ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเรา เริ่มต้นจากการขนส่งทางบกจากประเทศไทยไปประเทศจีน และเริ่มสะสมประสบการณ์ ซึ่งก็ผ่านอุปสักนานานัปการ จนเราเริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทขนส่งทางอากาศในปี 2017 และเราก็เริมดำเนินการธุรกิจโลจิสติกส์จากเมืองไทยไปเมืองจีนทางอากาศหรือขนส่งทางเครื่องบินอย่างเต็มรูปแบบในปี 2017 ต่อมาในปี 2019 เราก็ได้มีการพัฒนาขอบข่ายในการรับพัสดุไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ รับพัสดุทั้งหมดจากประเทศไทยไปประเทศจีนผ่านการขนส่งทางอากาศซึ่งขนส่งด้วยเครื่องบินทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2020 เราก็เริ่มวางแผนนโยบายที่จะทำการขนส่งภายในประเทศไทยแบบทางอากาศ ทำให้ยอดขายของ GPI ตั้งแต่ 2015 ผลประกอบการเริ่มต้นที่ 30 ล้าน ในปี่ 2016 ผลประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้าน ปี่ 0217 เพิ่มขึ้นเป็น 45 ล้าน และในปี่ 2020 ที่ผ่านมาผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาทะลุ 200 ล้านไปแล้ว เพราะบริษัทเราสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอยการจีนที่มีธุรกรรมทางการค้าส่งออกจากไทยไปจีนเรา ลองรับและดำเนินการขนส่งอากาศให้ทั้งหมดอย่างครบวงจร ซึ่งในปีนี้จะมีสาขาจัดรับกระจายพัสดุสินค้าเรา 2 พันสาขาทั่วประเทศไทย แก้ไขอัตราการว่างงาน 2 หมื่นอัตรา และภายใน 3 ปีเราจะมี 1 หมื่นสาขากระจายสินค้า และสามารถลดอัตราการว่างงานได้มากถึง 2 แสนอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจออนไลน์ที่จะมาถึงในวันข้างหน้านี้ และสนับสนุนการค้าไทยจีนให้เจริญเติมโตไปด้วยกัน
***********************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925