นครปฐม รองผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ร.ร.การบิน

นครปฐม  รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ร.ร.การบิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเสนาธิการโรงเรียนการบิน พร้อมคณะ ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนาม ร.ร.การบิน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงมอบหมายภารกิจในการการรองรับผู้ป่วยโควิด-19
วันนี้ (23 ก.พ.64) ที่แผนฝึกหัดการยังชีพ กองการศึกษาโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน กำแพงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสนับสนุน เช่นการปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติม ระบบสนับสนุนอุปกรณ์แพทย์ ยา การสื่อสาร อาหารและอื่นๆ รวมถึงจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด


ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ส่งมอบพื้นที่ให้จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครปฐม เนื่องจากโรงเรียนการบินมีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร และในช่วงของการระบาดรอบแรก ในปี 2563 กองทัพอากาศได้มอบหมายให้โรงเรียนการบิน จัดพื้นที่เพื่อเป็น State Quarantine แห่งแรกและแห่งเดียวของกองทัพอากาศ โดยมีกำลังบุคลากรในการดูแลได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งพื้นที่ของโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ยังห่างไกลจากชุมชน ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความกังวลต่อการติดเชื้อ การดำเนินการของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ถือเป็นการเสียสละและร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนและมีความปลอดภัยสูง โดยมีตึกอำนวยการเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานฝ่ายการแพทย์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและควบคุมการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนพื้นที่บริเวณของผู้ป่วย มี 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ 96 คน มีอาคารปฐมพยาบาล ห้องชำระล้าง ห้องน้ำชาย-หญิงแยกส่วนอย่างชัดเจน

**************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว