กองพลทหารราบที่ 9 นำน้ำแจกประชาชนช่วยภัยแล้งตามนโยบาย “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”

กองพลทหารราบที่ 9 นำน้ำแจกประชาชนช่วยภัยแล้งตามนโยบาย “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”
/////////////////////////////////
ตามนโยบาย “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้มอบหมายให้ พันเอก เฉลิมชัย ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 นำกำลังพลจำนวน 15 นาย รถน้ำ 3 คัน จำนวนน้ำ 18,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งฝนไม่ตกมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 ทำให้แหล่งน้ำที่นำมาใช้ทำน้ำประปาในหมู่บ้านแห้ง นายวสันติ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา จึงได้ร้องขอไปยังกองพลทหารราบที่ 9 เพื่อนำน้ำมาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแห้งในเบื้องต้น


โดยน้ำที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ เป็นน้ำประปา สามารถดื่มได้ โดยนำน้ำใส่ในถังน้ำประปาประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทุกครัวเรือน ส่วนบ้านที่อยู่นอกเขตจ่ายน้ำประปา ทางทหารได้นำน้ำไปใสภาชนะที่ประชาชนได้เตรียมไว้ ทำให้ประชาชนที่ได้รับการแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้ดีใจเป็นอย่างมาก ตามนโยบายที่ว่า “ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน ทุกกรณี”
เกษร เสมจันทร์