อยุธยา คณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอวังน้อย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัว ที่ถูกไฟไหม้

คณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอวังน้อย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัว ที่ถูกไฟไหม้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563เวลา.11.00.น คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย นำโดยพระครูวิสิฐพัฒนพิธา ดร.กิต.,เจ้าคณะอำเภอวังน้อย เจ้าอาวาสวัดพะยอม,พระครูปลัดอภิชาติ สุวณฺณโชโต,ดร. เจ้าคณะตำบลวังน้อย เจ้าอาวาสวัดศรีประชา, พระครูโอภาสกัลยาณธรรม เจ้าอาวาส วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตร, เจ้าคณะตำบลข้าวงาม, พระมหาศรีทนต์ สมจาโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังน้อย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม อยุธยา พร้อม นางสาวศิตา กิตติพิพัฒน์พงศ์ ปลัดอำเภอวังน้อย เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับยังชีพเบื้องต้นและปัจจัยจำนวน 5,๐๐๐ บาท แก่ครอบครัวคุณยายจันทร์ ประชวนฉิมชนะ อายุ 60ปี ซึ่งไฟไหม้บ้านวอดวายเสียหายทั้งหมด

ครอบครัวยายจันทร์ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย ณ หมู่บ้านธนทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เจ้าคณะอำเภอวังน้อย นอกจากจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้ว ยังได้มอบกระเบื้องจำนวน 150แผ่น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อยพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาด อำเภอวังน้อย สมาชิกกิ่งกาขาดอำเภอวังน้อย หัวหน้าส่วนราชการ พระครูปลัด อภิชาติ สุวณฺณโชโต, ดร. เจ้าคณะตำบลวังน้อย เจ้าอาวาสวัดศรีประชา,ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น 5,000 บาท
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403