สิงห์บุรี พาณิชย์จังหวัดจัดงาน“บ้านระจัน ต้องชม สมดังใจ”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “บ้านระจัน ต้องชม สมดังใจ” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564
……………………………………………………………
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดงาน “บ้านระจัน ต้องชม สมดังใจ” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายณัฐพล ธานีรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ เพิ่มช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จากคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ที่ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งเป็นแหล่งในการทำมาค้าขายที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการซื้อขายสินค้าลดลงทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะตลาดต้องชม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในตลาดต้องชม   โดยเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศและ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดต้องชมในวงกว้าง ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆให้มาเยี่ยมชมต่อไป