อบจ.ราชบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับสาธารณสุข

อบจ.ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีทั้ง 11 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบลในจังหวัดราชบุรี#
เมื่อเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯได้ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 169 เครื่อง โดยมีนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และรพ.สต.ทุกแห่งเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเครื่องดังกล่าวไปติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน ซึ่งโครงการดังกล่าว อบจ.ราชบุรีได้อุดหนุนงบประมาณปี 2562 และ 2563 ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลครบทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีเครื่องดังกล่าวครบทุกโรงพยาบาล.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี