มทร.รัตนโกสินทร์ ปฐมนิเทศให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานเพื่อเยียวยาประชาชน

ปฐมนิเทศให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เฟส 2

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรม สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เฟส 2 ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน 2563 ของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในตำแหน่งงาน Digital Transformation& Media Developer โดยมีบริษัท Avalant จำกัด ร่วมสร้างหลักสูตร พัฒนา บ่มเพาะและมอบหมายโจทย์งานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการทำงานภาคปฏิบัติ อาทิ งานด้าน Training AI,Digitized Documentation,Digital Media& Marketing และ Mobile Application&Web Application ซึ่งเป็นทักษะงานที่มีความต้องการจ้างงานและรายได้สูง

จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพด้านดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้อง 26909 ชั้น 9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา