นครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิงต่อยอดโครงการพุทธเกษตรปลูกผักสวนครัวตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

เทศบาลเมืองไร่ขิงต่อยอดโครงการพุทธเกษตรปลูกผักสวนครัวตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

ที่แปลงผักสวนครัว  หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมนายสำราญ กลั่นประชา รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นายสำรวย โพธิ์แดง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ร่วมด้วย นายสมชาติ รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง และประธานชุมชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยการนำเมล็ดพันธ์ จากวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในโครงการพุทธเกษตร “ปลูกผักสวนครัว” ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธาน ในโครงการพุทธเกษตร “ปลูกผักสวนครัว” ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช กับศาสตร์พระราชาปัชญาของเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการต่อยอดการแนวคิดการทำสวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อความพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้วัดต่างๆที่มีพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่างงานหรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆโดยได้ดำเนินตามวิถีพุทธ วิถีเกษตรปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ต่างๆและนำไปปรุงอาหาร  ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาโควิด-19ต่อไป