ราชบุรี ทำพิธีมอบใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ราชบุรี   ทำพิธีมอบใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว
เช้าวันนี้(๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)ที่ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว โดยมีนายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน และดาบตำรวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพรรับมอบใบอนุญาตดังกล่าว ตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เนื้อที่ประมาณ 29ไร่ 2งาน 69ตารางวา

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพรและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามนัยคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่107/2563 ลงวันที่ 16มีนาคม 2563 ได้ออกใบอนุญาตให้แก่เทศบาลตำบลเบิกไพรแล้ว พร้อมได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพรมารับหนังสืออนุญาตด้วยตนเองและทำพิธีมอบในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวลอี
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
รายงาน
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุนี