ททท.ร่วมกับกทม.และสมาคมเรือไทยหารือโครงการท่องเที่ยวทางน้ำ วิถีนนท์ วิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐาน SHA ปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ได้รับเกียรติจาก   นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางเป็นประธานในการประชุม พร้อม ผอ.สำนักงาน ททท.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพิมพกานตร์ พิพิธธนานันท์ และ รอง ผอ.สำนักงานทั้ง 2 คน น.ส.จุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์  และ  นายพันธุ์รวี บุนนาค  หารือ 3 ฝ่าย ในโครงการท่องเที่ยวทางน้ำ วิถีนนท์ วิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐาน SHA ปี 2563

โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย (กทม.+ททท.+สมาคมเรือไทย) ในการท่องเที่ยวทางน้ำโดยใช้เรือที่ได้ผ่านมาตรฐาน SHA จากสมาคมเรือไทย และ ความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ทำคุณประโยชน์ เช่น กลุ่มผู้ดูแลรักษาความสะอาดใน 50 เขต กทม. ในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน เส้นทาง กรุงเทพมหานคร-เกาะเกร็ด โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมวันแรก วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสันติชัยปราการ และจัดทุกวันเสาร์ในครั้งต่อไป อีก 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ฝ่าย กรุงเทพมหานคร คือ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมทีมงาน ในส่วนของสมาคมเรือไทย คือ คุณจรัสวรรณ แก้วก้องกังวาล และนายสุรีย์ สุภาพร ทีมงานสมาคมเรือไทย เข้าร่วมหารือพร้อมกัน ซึ่งหลังจากนี้จะได้หารือในรายละเอียดการดำเนินโครงการร่วมกันต่อไป