ทีมนศ.มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลจากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5

ทีมนศ.มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลจากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่นางสาวกาญจนา สมพบ นายภัทรดนัย จ้ายประเสริฐ
เเละนางสาวสุชานรี คล้ายทอง


โดยมี รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 (TCA Senior Project Award) Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom ในหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นจีโอโพลิเมอร์