นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   มอบหมายให้ อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีและร่วมลงนามถวายพระพร