นนทบุรี ทม.นนทบุรีมอบถุงยังชีพให้กับจิตอาสาด้านสาธารณสุข พร้อม อปพร.และผู้ป่วยติดเตียง

เทศบาลนครนนทบุรี   มอบถุงยังชีพให้กับจิตอาสาด้านสาธารณสุข  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที 22 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2  นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบถุงยังชีพให้กับ จิตอาสาด้านสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และ ประธานคณะกรรมการชุมชน รวม 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจในการสนับสนุนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในชุมชน

นายสมนึก  กล่าวว่า   เทศบาลฯ ได้ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชนที่ได้ประสานให้ความข่วยเหลือผ่านเทศบาลฯ เช่นการช่วยประชาชนไถ่ถอนของจำนำในครั้งนี้ก้อเป็นอีกหนึ่งในน้ำใจของพี่น้องชาวนนทบุรีที่ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัว


พร้อมกันนี้ ตนยังได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย

สันติ ประหร่ำภากรณ์