ททท.สำนักงานกรุงเทพเตรียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบปลอดภัย ไร้โควิค-19 ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร

#TATBangkok
#ชุมชนปลายบาง

📍📍ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร (นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์) พร้อมรอง ผอ.สำนักงาน 2 คน (น.ส.จุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์) และ นายพันธุ์รวี บุนนาค พร้อมทีมงาน ทศพร สุภาพ เดินทาง ณ ชุมชนปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อหารือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบปลอดภัย ไร้โควิค-19 ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร

โดยมี สนง.พัฒนาชุมชนนนทบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย นายสันติ รัตนพรหมคิรี กรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ คำสม เจ้าของสวนเกษตรลัดดาวัลย์และผู้แทนชุมชนปลายบาง ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร ผู้ช่วยรองประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว นายยุทธศักดิ์ ปั้นแตง ตัวแทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เกษตรอำเภอบางกรวย และ กศน.บางกรวย หารือร่วมกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยดึงความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งชุมชน ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ธนาคารออมสิน

📍📍ชุมชนปลายบาง จ.นนทบุรี เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดนนทบุรี โดย ททท.ได้หารือในเตรียมการล่วงหน้าในการจัดทำกิจกรรม 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในการท่องเที่ยวปลายบางพร้อมจัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยว นำร่องในพื้นที่ชุมชนปลายบาง เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online และกิจกรรมที่ 2 ในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบปลอดภัย ไร้โควิค โดยวางมาตรการรักษาระยะห่าง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม ไม่แออัดตามวิถีชิวิตใหม่ ในเส้นทาง สวนเกษตรลัดดาวัลย์ วัดศรีเรืองบุญ บ้านโบราณ 100 ปี ศูนย์เกษตรสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป
📍📍ในช่วงบ่าย ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมไวน์ที่มีชื่อเสียงในปทุมธานี คือ บริษัท Knight night Black horse winery อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดทำผลิตภัณฑ์ไวน์จากหลากหลายผลไม้ ทั้งองุ่น มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง รวมถึงไวน์แดง ไวน์ขาว ที่มีคุณภาพ ได้รับการันตี OTOP ปทุมธานี ทั้งนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครจะได้หารือร่วมกันเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป
#ท่องเที่ยววิถีนนท์
#เที่ยวปทุมสนุกเรียนรู้อู่วิถีเกษตร