นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นครปฐม  มทร.รัตนโกสินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมนายอนุพงศ์  มงคลหล้า ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครปฐม ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTR Smart University” ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการบริการจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ RMUTR Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อในการชำระเงินให้แก่หน่วยงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทาง มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.รุจีพัชร์  พาสุกรี รองอธิการบดี และทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีนายยรรยง  ลิ้มพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายทีม Customer Relationship Management 1 พร้อมด้วย นางพรรณี  จำเนียงดำรงการ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาศาลายา ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนี้ทางทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย