สุพรรณบุรี ธกส.เร่งจ่ายเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19

สุพรรณบุรี ธกส.เร่งจ่ายเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19
นายสมภพ เรืองจันทร์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐดนัย คลล้ำ นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผช.ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จ.สุพรรณบุรี น.ส.จีรณา อินสว่าง ผจก.ธ.ก.ส.สาขาศรีประจันต์ ร่วมกันมอบเงินสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 รายละ 10,000 บาท ให้ประชาชนตามโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ณ ธ.ก.ส.สาขาศรีประจันต์ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 การทบทวนสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVD-19

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนผ่านการอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน จำนวน 22,142 คน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เร่งทำสัญญาและจ่ายสินเชื่อฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงิน 20,000 ล้านบาท แก่เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรกว่า 1.8 ล้านคนที่ลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family ยอดขอสินเชื่อรวมกว่า 18,000 ล้านบาท โดยจะทยอยส่ง SMS นัดหมายลูกค้าพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ


โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดย ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี ทุกสาขาเริ่มทยอยนัดหมายให้ลูกค้ามาทำสัญญา-สินเชื่ออนุมัติ รับเงินภายใน 1 วัน ตามสาขาที่ลูกค้าได้เลือกเอาไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน โดยร่วมดำเนินการตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing เพื่อลดปริมาณจำนวนผู้ใช้บริการที่สาขาไม่ให้แออัดจนเกินไป หลังจากทำสัญญาแล้วจะมี SMS แจ้งผลหากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน ซึ่งประชาชนสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile “ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการนัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและจ่ายสินเชื่อเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรได้รับเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555
ภัทรพล พรมพัก /สุพรรณบุรี