ราชบุรี วันเปิดสุสาน มูลนิธิ ตรวจเข้ม ที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัช COVID 2019

วันที่ 26มีนาคม 2563
ประชาชนเมืองคนสวยมีความตะหนักถึงความปลอดภัย ที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัช COVID 2019
เช็งเม้งของมูลนิธิสาธารณะกุศลสถานเม่งจินเซี่ยงตั๊วโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันนี้เปิดสูสาน มูลนิธิ ไห้วตามประเพณี ประชาชนกลัวติดเชื้อไวรัชโควิท-19
ปีนี้ ประชาชนเดินทางมาไหว้ไม่ถึง 20% นายธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิสาธารณะกุศลสถานเม่งจินเซี่ยตั๊วโพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวว่า ประเพณีการไหว้เช็งเม้งที่สูสาลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม ปีนี้ตรงกับปฎิทินจีน ในเดือน3 วันที่3 ก็คือวันที่26 มีนาคม 2563 ในปีนี้ จากสถานะการณ์ปัจจุบัน มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ทำให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความปลอดภัย จึงไม่กล้าเดินทางมาประกอบพิธีไห้วในปีนี้คิดเป็นจำนวนถึง85% ซึ้งทางมูลนิธิก็ไม่ได้วิตก เพราะ ถีงแม้จะมีคนมามากน้อยอย่างไร ทางมูลนิธิก็จัดทำการไหว้ให้อยู่แล้ว และก็ถือปฎิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล ให้มีการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัชโควิท-19 ทางมูลนิธิได้จัดชุดหน่วยอาสมัครกู้ภัยสว่างราชบุรี โดยมีนายวิไล วงศ์ประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายกู้ภัยสว่างราชบุรี (สว่าง1) ได้นำกำลังชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัย และ เหล่าอาสาสมัคร ของหน่วย มูลนิธิเม่งจินเซียตั๊วโพธาราม ในนามของกู้ภัยสว่างราชบุรี ออกมาร่วมอำนวยความสดวกตั้งศูนย์คลัดกรอง-และลงทะเบียน


โดยมีเครื่องมือตรวจวัดไข้ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามาในเขตุของสูสานมูลนิธิแห่งนี้ เพื้อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัชโควิท -19 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประกาศให้มีการควบคุม ทุกสถานที่
ที่หน้าจะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโรคได้ จึงต้องมีการป้องกัน ทางมูลนิธิเม่งจินเซี่ยงตั้วโพธาราม และหน่วยกูภัยสว่างราชบุรี ถือปฎิบัติตามคำสั่ง ของหน่วยราชการที่สั่งมา ก็ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเรียบร้อย
นายวิไล วงศ์ประเสร็ฐ ผจก.ฝ่ายกู้ภัยสว่างราบุรี ยังกล่าวบอกมาถึงประชาชนว่า ท่านใดที่ไม่มีหน้ากากอนามัย ที่จะต่อสู้เชื้อไวรัสโควิท ก็สามารถ มาขอรับนำไปใช้ได้ ที่ศูนย์หน่วยกู้ภัยสว่างราชุรี ประชาชนทีอยู่ในตาดโพธารามก็ขอรับได้ที่ศูนย์กู้ภัยในโรงเรียนเจี้ยไช้หลังเดิม อีกหนึ่งศูนย์ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม อยู่ก่อนถึงตีนสะพานต่างระดับสี่แยกบางแพ ในจำนวนจำกัดต่อบุคล และทุกสถานที่ ที่มีหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี ออกไปทำการตั้งจุดบริการประชาชน ต้องขอขอบคุณไปยัง คุนสมชาย (ผู้ใหญ่บ๊วย) คุณมาลี มหขจิตรนนท์ ประธานหน่วยกู้ภัยศูนย์สว่างราชบุรี เจ้าของโรงงานวุฒเลเซอร์ตุ๊กตาราชบุรี
ผู้อนุเคราะห์ หน้ากากอนามัยต่อสู่ไวรัส COVid-19 ที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในเมืองคนสวยครั้งนี้
¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
DJต้อยโพธาราม
จ.ราชบุรี รายงาน