ตรัง สำนักงานกศน.มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้สูงอายุ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.จังหวัดตรัง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้สูงอายุ และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทัน ป้องกันภัย โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 และการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการป้องกันโรค และแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ที่บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มอบหน้ากากอนามัยทางเลือก (หน้ากากอนามัยชนิดผ้า) แก่กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านนาเหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนางวิลาศ ชัยทอง ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และนายการุณ ทองหนัน กำนันตำบลนาโยงเหนือ เป็นตัวแทนรับมอบโดย กศน.อำเภอนาโยง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ทัน ป้องกันภัย โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 และการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการป้องกันโรค และแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว


สำหรับหน้ากากอนามัยจากผ้าดังกล่าว ทำจากผ้ามัสลิน เป็นผ้าเนื้อละเอียด ระบายอากาศดี แห้งเร็ว น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำเป็นหน้ากากอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และเป็นการร่วมบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกทางหนึ่ง โดย กิจกรรมนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและป้องกันเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น การสอนประชาชนเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า การมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จำนวน 50,000 ชิ้น การมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดต่างๆ รวมถึงการจัดหาวิทยากรจากโรงพยาบาลตรัง และสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักศึกษา กศน.ประชาชนจังหวัดตรัง ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง