ราชบุรี เปิดนิทรรศการ “Beyond the Berlin Wall”

นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของโรงงานเถ้าฮงไถ ทำพิธีเปิดนิทรรศการ “Beyond the Berlin Wall”

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มวิจัยเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมศิลปินรุ่นใหม่ 20 ท่าน มาจัดนิทรรศการ “Beyond the Berlin Wall” แสดงผลงานจากแรงบันดาลใจที่ได้จากชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินจริงที่ตั้งอยู่ในสถานทูต โดยศิลปินทั้ง 20 ท่านได้นำผลงานศิลปะ ที่ทำบนผ้าใบและโมเดลจำลองกำแพงเบอร์ลิน

เพื่อถ่ายทอดถึงความคิดและความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกำแพงเบอร์ลิน และประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีศิลปิน คือคุณตั้ม เฉลิมวุฒิ เจริญวงศากิจ เป็นศิลปินหนึ่งในกลุ่ม Jartown ร่วมวาดภาพ Black Drop ในงานนี้ด้วย