เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม คสล. 1ชั้นศาลาจิรนันท์เเละศาลาอเนกประสงค์

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม คสล. 1ชั้นศาลาจิรนันท์ เเละ ศาลาอเนกประสงค์

เมื่อวันที่20 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม คสล.1ชั้นศาลาจิรนันท์ เเละ ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งมีพระครูยติธรรมานุยุต (อาจารย์แป๊ะ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ จัดวางไม้มงคล 9 ชนิด และก้อนเงิน ก้อนทอง  และพระเถรานุเถระ เจริญชัยมงคล

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม คสล.1ชั้นศาลาจิรนันท์ เเละ ศาลาอเนกประสงค์  ในครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการ ก่อสร้าง โดยผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างถวายคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสถานที่ให้พระสงฆ์ ได้ใช้ประโยชน์ ในการปฎิบัติศาสนกิจในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไป