นครปฐม เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เปิดงานโครงการผู้อุปถัมภ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลมหามงคล

นครปฐม เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เปิดงานโครงการผู้อุปถัมภ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลมหามงคล

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่หอประชุม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฯพณฯ ดาโจ๊ะ โจจี้ ซามูเอล (H.E. Dato’ Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการผู้อุปถัมภ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล กับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย โดยมีร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ คณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนและเยาวชนยุวทูต และส่งเสริมสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยกับมาเลเซีย

รวมถึงให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ พร้อมจัดกิจกรรมเรียนรู้และสร้างเสริมมิตรไมตรี ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรับเป็นผู้อุปถัมภ์กับเยาวชนยุวทูตความดีของโรงเรียน ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนตัวแทนจังหวัดนครปฐม และสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยรับเป็นผู้อุปถัมภ์ โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 แห่งเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

*****************************************************
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว