ปทุมธานี จัดงาน วันครูแห่งชาติ 2563มอบโล่เกียรติบัตรเป็นกำลังใจคุณครู

ปทุมธานี จัดงาน วันครูแห่งชาติ 2563มอบโล่เกียรติบัตรเป็นกำลังใจคุณครู
วันที่16 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศวันครูแห่งชาติ ปี 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี จำนวน 1,000 คน ตามที่คณะอนุกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กำหนดให้จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ทั่วประเทศในวัน พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 และ กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครู คือ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพ เด็กไทย” วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 มาถึงวันครูปีพุทธศักราช 2563 นี้นับเป็นปีที่ 64 คณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึง ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10
2. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู
4. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน
คำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาคือ
“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
สำหรับการจัดงานวันครูจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานทางการศึกษาดังนี้
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
4.ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีร่วมกับ 4หน่วยงาน ได้เก่
5.1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
5.2.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
5.3.สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.4.สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก