สุพรรณบุรี   สมาคมจักรยานมอบใบประกาศผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขาต่อยอดระดับประเทศ

สุพรรณบุรี   สมาคมจักรยานมอบใบประกาศผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขาต่อยอดระดับประเทศ
ที่ จ.สุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาหลักสูตร “National MTB Commissire Course 2020″ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 มีมิส เบทริช อัลเฟรด ลาจาวา วิทยากรชาวมาเลเซีย และผู้เข้าอบรมร่วมพิธีฯโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาหลักสูตร “National MTB Commissire Course 2020″ระดับ 1
เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย,สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI ) วัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ในเรื่อง กฎ กติกาที่ถูกต้องและทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกีฬาจักรยานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินได้ถูกต้องเกิดความเป็นธรรมกับนักกีฬาตลอดจนต่อยอดในระดับสูงต่อไป

ทางด้านพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯกล่าวว่าการอบรมครั้งเป็นการอบรมผู้ตัดสินระดับขั้นพื้นฐาน เป็นการเริ่มต้นของการเป็นผู้ตัดสินตนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้เข้ารับการอบรมอยากให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งไปพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาในเรื่องกฎ กติกาที่ถูกต้องและทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ของกีฬาจักรยานนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ กฎ กติกาที่ถูกต้อง อย่านำความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ช่วยกันพัฒนากีฬาจักรยานให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี