วิทยาลัยเพาะช่าง ครบรอบ 107 ปี

วิทยาลัยเพาะช่าง ครบรอบ 107 ปี

ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงานวันคล้ายวันเกิดเพาะช่าง ครบรอบ 107 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีสงฆ์ พิธีมอบทุนการศึกษา มอบเหรียญเรียนดี กิจกรรมเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา

 

โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์