ราชบุรี   โครงการจิตอาสาปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาวครั้งที่9

ราชบุรี   โครงการจิตอาสาปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาวครั้งที่9
เนื่องด้วยในวันที่20ธันวาคม2562 นี้ ทางสมาชิกชมรมจิตอาสาราชบุรี นำโดยนายประทีป อยู่แช่ม ประธานชมรมจิตอาสา ได้จัดโครงการจิตอาสาปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาว ที่โรงเรียนบ้านน้ำทรง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ขนม ของใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้ากันหนาว ทุนการศึกษา พัดลมโรงงาน เครื่องปริ้นเตอร์ เสื้อวอร์ม ถุงเท้านักเรียน ไปแจกให้กับเด็กๆ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางชมรมได้จัดทำเป็นประจำทุกปี โดยสิ่งของต่างๆได้รับบริจาคจากเพื่อนสมาชิก ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ เพื่อเด็กๆได้เติมโตมาเป็นอนาคตทีดีของชาติ และสร้างความสามัคคีกันใน หมู่คณะของชมรมจิตอาสา เพื่อจะได้ให้สมาชิกจิตอาสาได้นำสิ่งดีๆไปช่วยเหลือสังคมต่อไป


หากท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคหรือจะร่วมเดินทางไปกับคณะ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประทีป อยู่แช่ม 85 หมู่3 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัราชบุรี (70120) โทร.099-3988749

สุรพันธ์ ตันกำเนิด
( DJ-ต้อย )
จ.ราชบุรี รายงาน.