มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มทร. รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

 

เริ่มโดยพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ โดยมี อ.คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา