โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย​ ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย​ ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์ปุรี เป็นประธานในพิธีเปิด​ เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ​ณ อุทยานวีชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน​ จ.สิงห์บุรี​ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ สมาคมสันนิบาตเทศบาล​ และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน​”ขึ้น​ เพื่ิอนำเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนที่ ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นสูงสุด มีประชาชนทั่วไปมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​ จำนวน 1,000 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี​ เป็นเจ้าภาพหลัก​ ดำเนินการโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ทุกแห่ง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในครั้งนี้​

รวีภัทร์ ชัยบุรินทร์ ผู้สื่อข่าวสิงห์บุรี