ตรัง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางบก โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ได้นำนักท่องเที่ยวชาวไทย นั่งรถรางรอบถ้ำเขาช้างหาย อำเภอนาโยง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยทุ่งนา และชมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ประกอบกับช่วงนี้ลมมรสุมตกวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกและคลื่นลมในทะเล การเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลอาจจะไม่สะดวก
จากการลมมรสุมตกวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดภาวะฝนตกและทะเลมีคลื่นลมแรง การท่องเที่ยวทางทะเลอาจจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนั้นได้เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวทางทะเลมาท่องเที่ยวทางบกแทน ทางด้านนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ได้นำกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปท่องเที่ยวที่บริเวณถ้าเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยการขึ้นรถรางนั่งชมความสวยงามตามธรรมชาติท้องทุ่งนา ชมลูกลมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน เช่น ลูกหยี และผ้าทอนาหมื่นศรี ที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอที่มีชื่อเสียงระดับ 5 ดาวของจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานิยมซื้อกลับเป็นของขวัญของฝากให้ญาติมิตร และเพื่อนร่วมงาน

ทั้งนี้การนั่งรถรางนั้นจะมีไกด์คอยแนะนำสถานที่ประวัติความเป็นมาของถ้ำเขาช้างหาย และพื้นที่ในบริเวณตำบลนาหมื่นศรีให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาในพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี ซึ่งการนั่งรถรางชมทิวทัศน์ท้องทุ่งนา ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะไปบอกต่อๆกันให้เดินทางทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนั้นไม่ได้มีดีที่ทะเลเพียงอย่างเดียว แหล่งท่องเที่ยวทางบกและอาหารการกินของจังหวัดตรัง ก็ไม่แพ้ที่จังหวดอื่นเช่นกัน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง