คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมปิดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบสนามหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมปิดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบสนามหลวง

เมื่อวันที่10พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานปิดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยมี พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำภอสามพราน  ประธานงานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวถวายรายงาน  พร้อมด้วย นายบุญเชิด  กิตติธรางกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ  คณะครูและนักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกของคณะลังหวัดนครปฐม ประจำปี2562 ร่วมถวายการต้อนรับ  ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีการอบรมนักรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2562  ซึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มีพระภิกษุสามเณรขอสมัครเข้าสอบ จำนวน 520 รูป ซึ่งผู้ที่มาเข้ารับการอบรมนี้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในสอบเป็นอย่างดียิ่งจากคณพระวิทยากรทุกรูป

 

และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรม จาก พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสววัดไร่ขิง พระอารามหลวง  รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ  คณะพระวิทยากรทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  มาร่วมบรรยายถวายความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม ในการนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้ มอบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม จำนวน 45 ท่าน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย