วิทยาลัยเพาะช่างเปิดนิทรรศการศิลปกรรมรำลึก “จิตร บัวบุศย์”

ศิลปกรรมรำลึก“จิตร บัวบุศย์”

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมรำลึก “จิตร บัวบุศย์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๕

จากนั้นร่วมเสวนานิทรรศการศิลปเพาะช่าง จาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ จิตร บัวบุศย์ คุณเยาวณี นิรันดร และ ดร.อัธฉรา พวงเพ็ชร ณ ห้อง P2 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร