ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชน เลิกใช้พลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชน เลิกใช้พลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พะยูนน้อยมาเรียมเสียชีวิต เนื่องจากกินพลาสติกเข้าไป  ถึงแม้ว่าพะยูนน้อยมาเรียมจะเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้ว แต่ความน่ารักของพะยูนน้อยมาเรียม ยังคงติดตาตรึงใจของประชาชนที่คอยติดตามเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งพะยูนน้อยมาเรียมมีความน่ารักเป็นอย่างมาก พะยูนน้อยมาเรียมนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เนื่องจากติดเชื้อ และผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีเศษพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหาร พลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นสาเหตุทำให้พะยูนน้อยมาเรียมเสียชีวิต ทางจังหวัดตรังได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงได้ระดมทุกภาคส่วนและจิตอาสา ช่วยกันรณรงค์เก็บขยะและรณรงค์ให้เลิกใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกันสัตว์ทะเลทุกชนิดกิพลาสติกเข้าไปไม่ใช่แต่เฉพาะพะยูน


ทางด้านนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นั้นได้เอาจริงเอาจังกับการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้พลาสติกและงดทิ้งขยะลงในทะเล อีกทั้งติดป้ายรณรงค์ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง เชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชน เลิกใช้พลาสติกหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการได้กระทำตัวอย่างโดยการหิ้วปิ่นโตและแก้วน้ำ ออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดตรัง และให้ส่วนราชการนำปิ่นโตและแก้วน้ำมาเอง เพื่อลดการใช้พลาสติก กล่องโฟมและแก้วพลาสติก เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้พลาสติกลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง