ราชบุรี คืนแล้วป่าชุมชนของบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่ 14คำบล รางบัว อำเภอจอมบึง

ราชบุรี  คืนแล้วป่าชุมชนของบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่ 14คำบล รางบัว อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรีจากที่มีผู้มาซิ้อที่ดินจำนวนประมาณ 3,000ไร่ เป็นที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประมาณ2,800ไร่
ที่เหลือเป็น น.ส.2/ภบท.5 ประมาณ 800 ไร่เศษ ที่ชาวบ้านต้องการขอใช้พื้นที่จำนวน 800ไร่เป็นป่าชุมชนตามข้อกฏหมาย ที่ทางทีมงานผูสื่อข่าวได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ต่อมาเวลา 13.00 น.ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผู้ว่าจ .ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง/ สปก ผอ ป่าไม้/ นายอำเภอจอมบึงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อบต รางบัว พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14 ตำรางบัว อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

ตัวแทนผู้ประกอบการ ในเขตุพี้นที่ดังกล่าวร่วมกันประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชน ของ ราษฎร์บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 14 ตำบล รางบัว อำเภอ จอมบึง ที่ ห้องประชุม อบต รางบัว โดยที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานป่าไม้ ไปจัดทำระวางรังวัดสอบเขต ให้เป็นป่าชุมชนตามระเบียบ 300 ไร่ และให้ทำการตรวสอบพื้นที่คาบเกี่ยวกับ สปก อีกประมาณ 700 ไร่เศษ เพื่อดำเนินการให้เป็นที่ดินของทางราชการต่อไป โดยที่ผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินต่อจากโรงงานแห่งหนึ่งมา ยินดีมอบให้ทางราชการและหมู่บ้าน หากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบแล้วทุกประการ

สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
รายงาน.