ตรัง ผู้ว่าฯเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแกะสลักไม้เทพธาโรและกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแกะสลักไม้เทพธาโรและกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

(3 ต.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแกะสลักไม้เทพธาโรและกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี ณ ศูนย์จำหน่ายฯ ซอย 9 ถนนตรัง – ห้วยยอด อ.เมืองตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ศูนย์เทพธาโรและผ้าหมื่นศรีแห่งนี้เป็นการร่วมมือกันของกลุ่มวิสาหกิจไม้เทพธาโร ซึ่งอยู่ในย่านของห้วยยอดและรัษฎาก็เป็นที่ไกลจากเขตเมือง ส่วนผ้านาหมื่นศรีอยู่ที่นาโยง ซึ่ง 2 กลุ่มวิสาหกิจเขาได้จับมือกันเพื่อที่จะให้มีความคิดโยงในเชิงของธุรกิจชุมชน ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ให้ความสำคัญเพราะว่า อย่างน้องคิดเรื่องการตลาดด้วย แม้ว่าเป็นการตลาดในเชิงของที่ แต่การที่มาตั้งในเขตเมืองเพื่อให้ผู้ที่บริโภคซื้อสินค้าเขาสามารถที่มีความสะดวก มีความคล่องตัวและเป็นศูนย์กลางของตัวจังหวัด ซึ่งจังหวัดก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญคือพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นการที่มาเปิดร้านในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ผมเองในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและในนามพี่น้องประชาชนชาวตรัง ถ้าท่านอยากจะมีของฝากติดไม้ติดมือทั้งในเชิงของที่ระลึก เช่น ไม้เทพธาโร ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง

รวมทั้งผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่ให้ความเป็นมงคล ผ้านาหมื่นศรีก็ไม่แพ้ในพื้นที่ที่ใด เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และในส่วนของไม้เทพธาโรก็มีศิลปะที่งดงาม โดยเฉพาะอัตลักษณ์เรื่องของราวของจังหวัดตรัง เช่น พะยูน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการที่ได้จับไม้จับมือกันโดยภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน เขาคิด เราเองรัฐมีหน้าที่สนับสนุน ไม่เฉพาะผมคนเดียว ยังมีผู้รับผิดชอบกลางทาง เช่น อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องไปดูในเรื่องของมาตรฐาน พาณิชย์จังหวัดก็ไปดูเรื่องการตลาด ซึ่งเราต้องยกระดับไปสู่ระดับอินเตอร์ด้วย และในวันนี้ก็มากันอย่างคับคั่ง ผมก็ดีใจที่พวกเราสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน ผมเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา สิ่งที่ได้คือพี่น้องประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญได้มีตำแหน่งงานในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบลของเราด้วย มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง