อุบลราชธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีม มอบสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วราวุธ ยกทีม ทส. ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย นำความห่วงใย สู่เมืองอุบลฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีม มอบสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพ น้ำดื่มสะอาด นำความห่วงใยจากรัฐบาล มาส่งให้ถึงมือ ผู้ประสบภัย อุบลราชธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ พร้อมผู้บริหาร ทส.ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนูรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี และ นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์ และ นำลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ได้เดินทางไปยัง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ลงเรือมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนในพื้นที่ บ้านไรใต้ และบ้านไร่พัฒนา ระดับน้ำ 2 4 เมตร แล้ว เดินทางต่อไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่พัฒนา มอบสิ่งของช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น ถุงยังชีพ ,น้ำดื่มสะอาด ,น้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ ใช้ล้างขจัดคราบสกปรก ทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของ ถุงดำใส่ขยะ ให้แก่ราษฎร จำนวนกว่า 500 คน และ เดินทางต่อมายัง ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนูรักษ์ที่ 9 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ที่พัดหลง และได้ช่วยเหลือไว้เพื่อรอนำส่งคืนเจ้าของ หรือส่งไปไว้ที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ปลูกต้นรวงผึ้ง และ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความห่วงใย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน วิกฤติอุทกภัย สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพฯ เตรียมพร้อมทั้งกำลังคน ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องช่วยชีวิตและสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วประเทศ และวันนี้ได้นำถุงยังชีพ กว่า 1,000 ชุด อาหารกลางวันเป็นข้าวห่อใบตอง จำนวน 1,000 ห่อ และน้ำดื่มเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยได้บรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ จากรายงาน ของหน่วยงานในพื้นที่ทราบว่า มีเพียงบางพื้นที่ที่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่อีกหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาอย่างหนัก ซึ่งตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรก โดยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงกำกับทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะยุติ อย่างไรก็ตาม ขอให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ชุด ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ ได้สั่งการให้วางแผนการช่วยเหลือในระยะหลังน้ำลดทั้งการช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน การเคลื่อนย้ายสัตว์กลับถิ่นฐาน การเร่งเก็บขยะมูลฝอยที่ตกค้างในระบบนิเวศต่อไป

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​