ปทุมธานี โชว์ศักยภาพเมืองตลาดไทย สู่ตลาดโลก (Pathum Thani Market 4.0)

ปทุมธานี
“ปทุมธานี โชว์ศักยภาพเมืองตลาดไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0)
เวลา 08.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี คุณอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวนการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จำกัด หรือ ตลาดไท นางสาววัจรินทร์ เดชเทวัญดำรง กรรมการบริหารตลาดไอยรา และคุณสุดาลักษณ์ผู้บริหารตลาดรังสิต พร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมตลาดค้าส่ง-ปลีก ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีภายใต้แนวคิด“เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0)


จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนท่อลำเลียงอาหาร กระจายสู่ผู้บริโภคในประเทศพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนรายได้ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้และสินค้าอื่น ๆ ทำให้มีรายได้เป็นอันดับ 6 ของประเทศ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี ประชาชนในจังหวัดมีรายได้ต่อหัวเป็นอันดับ 12 ของประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Product : GPP) 380,688 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ ภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 202,786 ล้านบาท และการขายส่งขายปลีกมูลค่า 65,358 ล้านบาท


จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของตลาดส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าการเกษตรระดับประเทศรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีตลาดขนาดใหญ่รองรับสินค้าที่นำเข้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีมาตรฐานมากกว่า 20 แห่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ตลาดเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ พร้อมทั้งมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายและส่งออก ซึ่งตลาดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อาทิ ตลาดไท / ตลาดสี่มุมเมือง / ตลาดไอยรา /ตลาดรังสิต


ตลาดไท เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 42 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 542 ไร่ ด้วยศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศทำให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเดินทางเข้าสู่ตลาดไทได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง มีประชากรหมุนเวียน 100,000 คนต่อวัน และเป็นแหล่งสำคัญในการรวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลาดไทเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในภาคธุรกิจในด้านสถานการณ์สินค้าเกษตร และมีการนำเสนอข่าวสารด้านการค้าการลงทุนทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้าต่อวัน 500 – 600 ล้านบาทและมูลค่าการค้าต่อปี 180,000 ล้านบาททั้งยังเป็นตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศ มีตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าทางการเกษตรหลากหลายทั้งพืชผลไม้นำเข้าและส่งออก ตลาดไทแบ่งโซนตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจนถึง 21 ตลาดย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายด้วยราคาที่เป็นธรรม ซื้อขายสินค้าในที่เดียวครบทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ไทยและผลไม้ต่างประเทศ ผักปลอดภัย (GAP) ผักทั่วไป เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด อาหารทะเล พืชไร่ ข้าวสาร ดอกไม้ ต้นไม้ หรือแม้แต่สินค้าไอที อุปกรณ์ประดับยนต์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้ตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีบริการมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชนิดมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสารปนเปื้อนในผัก บริการห้องเย็นความจุปริมาณ1,000ตัน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและศูนย์แจ้งเหตุตลอด 24 ชม. และระบบรักษาความสะอาดบำบัดน้ำเสีย


ตลาดไอยรา เป็นอีกหนึ่งตลาดย่านคลองหลวงปทุมธานีบนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เป็นศูนย์กลางกระจายผลไม้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งอาหารทะเล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ทั้งบริการคลังสินค้าห้องเย็นสำหรับเก็บผลไม้ที่ทันสมัย ให้คงความสดใหม่และเก็บรักษาได้ยาวนานมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มีร้านค้าปลีกผลไม้ระดับพรีเมี่ยม โดยนำเข้าส่งออกแบบคัดเกรดพรีเมี่ยม บริการอาหารสดพร้อมปรุง มีจุดปรุงอาหารให้บริการ สะดวกทันสมัย นอกจากนี้ตลาดไอยรายังจัดให้มีเทศกาลอาหารแบบบุฟเฟ่เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับ ผู้ประกอบการในตลาดอีกด้วย
ตลาดสี่มุมเมือง หรือเรียกอีกว่า “ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง” เป็นตลาดกลางการค้าและศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ตั้งอยู่ที่ซอย 77 ถนน พหลโยธิน ตำบล คูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดทำการค้าต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง มีลูกค้าหมุนเวียนวันละมากกว่า 30,000 คน เป็นตลาดค้าผักผลไม้ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยสินค้าจำหน่ายส่งออกหลักของตลาด อาทิ ผักต่าง ๆ ผลไม้สด อาหารทะเลสด เนื้อสด และอาหารแห้ง ตลาดสี่มุมเมืองมุ่งในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจนมีรูปแบบการซื้อขายที่รวดเร็วราคาที่ยุติธรรม มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้า มีความสะดวกสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดสี่มุมเมืองเน้นมาตรฐานสินค้า Q smm ว่าด้วยเรื่องขนาดและเกรด มีการจัดรูปแบบมาตรฐานสินค้าที่เป็นสากล สามารถวัดได้มีน้ำหนักที่แน่นอนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการค้า สะดวกรวดเร็ว รองรับการซื้อขายการค้ายุคใหม่ E –commerce ร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อการค้าที่มั่นคงและพัฒนาสินค้าให้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ซื้อขาย โดยแจกบัตรมาตรฐานสินค้าให้ผู้ค้าติดไว้หน้าสินค้าเพื่อลดปัญหาขัดแย้งจากความไม่เข้าใจตรงกันในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เช่นการกำหนดขนาดของสินค้า และกำหนดเกรดของสินค้า ขนาด คุณภาพ น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าสำหรับบอกรายละเอียดของสินค้า โดยมาตรฐานสินค้านั้น จะทำให้การตัดสินใจซื้อขายสะดวกรวดเร็วใช้เวลาในการซื้อขายลดลง รวมทั้งยังยุติธรรมทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย
ตลาดรังสิต เป็นตลาดที่ใหญ่อีกแห่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นตลาดวิถีไทยและตลาดนัดสินค้า ตามวันที่กำหนดโดย วัน พุธ, ศุกร์, อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 08.00-18.00 น. มีการจัดร้านขายของภายใต้อาคารที่จอดรถ มีสินค้าเกือบทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งผ้าตัดเสื้อที่ขายแบบยกพับ หรือแบ่งขายเป็นเมตร มีให้เลือกในราคาไม่แพง ทั้งเครื่องแก้ว – ถ้วยชาม หลากหลายรูปแบบ เสื้อผ้ามือหนึ่ง- มือสอง รวมทั้งร้านขายสินค้าทุกอย่าง 10 บาท เป็นต้น ตลาดรังสิตยังคำนึงถึงการให้บริการลูกค้าผู้ซื้อของตลาดให้มีความมั่นใจในคุณภาพราคา และ มาตรฐาน ความสะดวกด้วยการตั้งจุดตรวจตราชั่งมาตรฐานมีผังตำแหน่งร้านค้า มีตลาดสดสีฟ้าหรือธงฟ้าราคาประหยัดไว้ให้บริการลูกค้ามีป้ายโครงการผักสดปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ที่รับและกระจายผลผลิตได้เกือบทั่วประเทศ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต จึงเป็นจุดแข็งของจังหวัดปทุมธานีในการผลักดันต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี ภายใต้นโยบาย “ปทุมธานีเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ศักยภาพที่โดดเด่นของตลาดจังหวัดปทุมธานี การขยายช่องทางการตลาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนจากโลกยุคเดิมสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีวาระสำคัญของจังหวัด เรื่อง ปทุมธานีมาเก็ต 4.0 (ปทุมธานีเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก) ภายใต้แนวคิด “ Pathum thani Quality 2019 ” ขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการจากตลาดชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีกว่า 20 ตลาด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันสู่การพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการด้านตลาดในจังหวัดปทุมธานีสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม อาหารและสินค้าเกษตรของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี