ราชบุรี  กาชาด รวมน้ำใจสู่การศึกษา

ราชบุรี  กาชาด รวมน้ำใจสู่การศึกษา
10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดประชุม เรื่องขอกราบบังคมทูล เกล้าถวายฏีฎา….นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดฯ/นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประชุมพิจารณา


เรื่อง ทูลเกล้าถวายฎีกาของนายวุฒิกาล เคางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พักอาศัยอยู่ที่หอพักนามิ เลขที่ 14/8  หมู่ที่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 8 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยสรุปดังนี้
1. ให้ทำเรื่องย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่อำเภอจอมบึง เพื่อขอทุนระดับปริญญาตรี จากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
2. ให้มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแนะนำเรื่องเงินกู้เรียน กยศ.
3. จัดหางานจังหวัดราชบุรีแนะนำให้หารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา โดยให้ทำงานพาร์ทไทม์ในพื้นที่ และไปเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือวาสนาดี
4. นายอำเภอจอมบึง มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษามอบทุนสมทบอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการดำรงชีพและการศึกษาต่อไป

สุรพันธ์ ตันกำเนิด(DJ-ต้อย) จ.ราชบุรี
รายงาน.