ตรัง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ททท.และเทศบาลทุ่งยาวแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งยาว แถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นายอำเภอปะเหลียน และรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นงานประเพณีประจำถิ่นของขาวชุมชนทุ่งยาว เชื้อสายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้ให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ให้เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของจังหวัดตรัง คาดหวังว่าจะเผยแพร่ประเพณีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชาวทุ่งยาว ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยว และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก เช่น ชาวจีน ใต้หวัน ฮ่องกง และมาเลเซีย สำหรับชาวจีนแล้ว ประเพณีไหว้พระจันทร์ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่แพ้เทศกาลอื่นๆ

สำหรับปีนี้ประเพณีไหว้พระจันทร์ มีการกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที ขบวนพาเหรด การออกร้านอาหารของชาวชุมชนทุ่งยาว ซึ่งมีอาหารอร่อยๆจำนวนมาก การสาธิตการทำขนมสำคัญที่ใช้สำหรับการไหว้พระจันทร์ เช่น การประกวดธิดาพระจันทร์ การแข่งขันกินขนมกุยฉ้าย การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ การโชว์ทำขนมประจำท้องถิ่น และการแสดงต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวชุมชนทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้ในระหว่างวันที่ 9 –13 กันยายน 2562 นี้ ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง