ผู้ว่าฯตรัง เปิดตัว MV เพลง “รณรงค์ เลิกทิ้ง (ขยะ) ทุกอำเภอเพื่อเมืองตรังของเรา”

ผู้ว่าฯตรัง เปิดตัว MV เพลง “รณรงค์ เลิกทิ้ง (ขยะ) ทุกอำเภอเพื่อเมืองตรังของเรา” หลังพะยูนน้อย “มาเรียม” และพะยูนในทะเลตรังตายแล้ว 9 ตัว สาเหตุหนึ่งมาจากกินเศษพลาสติก ลงพื้นที่ท่าขยง บ้านน้ำราบกันตัง นำร่องเปิดตัวMVเพลงให้นักเรียนเต้น ประมงพื้นบ้าน รณรงค์เลิกทิ้งขยะพลาสติก พร้อมตระเวนรณรงค์ไปทุกอำเภอ
ภายในศูนย์เรียนรู้ท่าขยง บ้านน้ำราบ ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พะยูนน้อย “มาเรียมและยามีล”ตายลงสร้างความเสียใจและสลดใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพะยูนน้อย “มาเรียม”ตายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการกินเศษพลาสติกเข้าไป ทำให้ทางจังหวัดตรัง ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำนโยบายเป็นวาระจังหวัดขึ้น ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 10 อำเภอ ด้วยการรณรงค์ไม่มีการทิ้งขยะพลาสติก ถึงโฟม หลอดพลาสติก โดยเฉพาะหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านทั้ง 30ชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจะไม่พบเจอขยะพลาสติก


นายลือชัย กล่าวว่า สิ่งสำคัญการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มที่ตัวเรา ปรากฏการณ์ที่พะยูนน้อย “มาเรียม”ตาย เมื่อมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังแล้วเชื่อว่าจำนวนพะยูนที่จะตายนั้นจะต้องลดลงอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายาก ทั้งเต่ามะเฟือง และโลมา เมื่อพลาสติกลงสู่ทะเลแล้วความเค็มของน้ำทะเลจะทำให้กลิ่นพลาสติกหายไป พะยูนแยกแยะไม่ได้ว่าเป็นขยะ ดังนั้นทางจังหวัดตรังจึงนำปรากฏการณ์มาเรียมให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ช่วยกันดูแล หญ้าทะเลเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงพะยูนสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศทางทะเล เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสร้างความเข้มข้นในการจัดการขยะพลาสติกไม่ให้มีการทิ้งลงทะเลอย่างจริงจัง หลังจากนั้น นายลือชัย ได้เปิด MV เพลง “รณรงค์ เลิกทิ้ง (ขยะ) ทุกอำเภอเพื่อเมืองตรังของเรา” ด้วยการนำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งข้าราชการ พนักงาน ธ.ก.ส.ตรัง ชาวประมงพื้นบ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำราบ ร่วมกันเต้นเพลงเป็นการเปิดตัว MV เพลง “เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ” อย่างเป็นทางการ และจะตระเวนรณรงค์ไปยังพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดตรัง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะไม่ทิ้งขยะรวมทั้งขยะพลาสติกในทะเลอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง